Νέος Αναπτυξιακός 2.0

Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει ακόμη και το 80% του προϋπολογισμού της. Ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που ίσχυε στον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο, που έφτανε έως και το 55% και μόνο σε λίγες περιπτώσεις όπως στην Αγροτοδιατροφή και την Πληροφορική (12 κατηγορίες) κι μέχρι 3εκ €.
Το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επένδυση. Η σημαντική αύξηση της ενίσχυσης θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις, σε σχέση με το παρελθόν, επωφελούμενοι από τον νέο αναπτυξιακό νόμο.
Εισάγονται νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
 Συνολικά θα υπάρχουν 12 καθεστώτα ενισχύσεων, με κάθε θεματική να είναι εστιασμένη σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας:
Στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0)
Ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του
Αγροδιατροφή
Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
Ενίσχυση της εξωστρέφειας
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων
Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
Πράσινη μετάβαση και ενεργειακός μετασχηματισμός
Κυκλική οικονομία.
Ψηφιακός μετασχηματισμός 
Αύξηση της απασχόλησης
Ενίσχυση των δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή
Θα υπάρχει η δυνατότητα για μεταφορά πόρων από την μια θεματική ενότητα σε κάποια άλλη ή και η περαιτέρω ενίσχυση εκείνων των καθεστώτων που προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές.
Στόχος είναι επίσης να ενισχυθούν υποκλάδοι των καθεστώτων, που μέχρι στιγμής δεν έχουν στηριχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Για παράδειγμα στο κλάδο του τουρισμού, θα ενισχυθούν και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο ιαματικός, ο αθλητικός τουρισμός, ίσως και ο θαλάσσιος τουρισμός κ.α.
Μειώνεται ο χρόνος ένταξης σε καθεστώς επιδότησης σε 60 ημέρες, δηλαδή ο χρόνος από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες για την επιδότηση στο πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε την δυνατότητα επιδότησης της ιδέας σας.

Επικοινωνήστε με το epidotisis.gr

Eίμαστε πάντα στην διάθεση σας, οποιαδήποτε απορία έχετε για τις επιδοτήσεις είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.