Η εταιρία μας αναλαμβάνει τόσο την προ-αξιολόγηση της πρότασης, την υποβολή του φακέλου όσο και την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου μετά την έγκριση και ως την τελική εκταμίευση. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Προ-μοριοδότηση της πρότασης και έλεγχος επιλέξιμων ΚΑΔ του προγράμματος.
  • Εκπόνηση του κατάλληλου επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της δράσης και τις ανάγκες της επιχείρησης σας.
  • Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση προς τους δυνητικούς επενδυτές σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε προγράμματος επιδότησης.
  • Επικοινωνία με τους επιχειρηματίες ή τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης για τη συγκέντρωση πληροφορίων και δικαιολογητικών όπως και τη παροχή οδηγιών για τη μεγαλύτερη επιτυχία του επιδοτούμενου προγράμματος.
  • Εκπροσώπηση της επιδοτούμενης Επιχείρησης σε κάθε αρμόδιο φορέα δημόσιο ή μη ,για κάθε θέμα που αφορά την επιδότηση.
  • Παρακολούθηση και επίβλεψη του επιδοτούμενου έργου σε κάθε στάδιο και έως την τελική εκταμίευση.

Επικοινωνήστε με το epidotisis.gr

Eίμαστε πάντα στην διάθεση σας, οποιαδήποτε απορία έχετε για τις επιδοτήσεις είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.