Νέα

Νέα2021-02-15T09:40:30+00:00
210, 2023

Προδημοσίευση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

Categories: Νέα|

Το Πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση του ΕΣΠΑ 2021-2027 προδημοσίευσε πληροφορίες για δυο νέες δράσεις για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων αλλά και την ίδρυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιοχή της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνονται οι δυο δράσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών: ✓ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ✓ Δήμο Μεγαλόπολης [...]

609, 2023

Νέα δράση ΕΣΠΑ – Για νέες επιχειρήσεις

Categories: Νέα|

Το 3ο τρίμηνο του 2023 αναμένεται μετά από πολλά έτη η προκήρυξη που θα δίνει την δυνατότητα ίδρυσης ΜΜΕ σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Θα απευθύνεται σε όλες τις επιλέξιμες υπό ίδρυση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Ελλάδας, στην ανάπτυξηδραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας και στην αύξηση της απασχόλησης. Σύμφωνα [...]

3107, 2023

Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Categories: Ανοιχτά προγράμματα, Ενεργές προσκλήσεις, Νέα, Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ, Προγράμματα ΕΣΠΑ ύπο υλοποίηση|

Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 -Το πρόγραμμα Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων [...]

3107, 2023

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Categories: Ανοιχτά προγράμματα, Νέα, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ, Προγράμματα ΕΣΠΑ ύπο υλοποίηση|

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ Η παρούσα Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (Π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ)

3107, 2023

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Categories: Ανοιχτά προγράμματα, Νέα, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ|

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ Η παρούσα Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

3107, 2023

Δράση 1 – Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

Categories: Ανοιχτά προγράμματα, Νέα, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ|

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ H Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Βασικός στόχος της Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) [...]

3107, 2023

Δράση 2 – Προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

Categories: Ανοιχτά προγράμματα, Νέα, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ|

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ H Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Βασικός στόχος της Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη [...]

3107, 2023

Δράση 3 – Ψηφιακός μετασχηματισμός αιχμής ΜμΕ

Categories: Ανοιχτά προγράμματα, Νέα, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ|

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ Η Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Βασικός στόχος της Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4η βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η [...]

Go to Top