Ανοιχτά προγράμματα

Ανοιχτά προγράμματα2021-02-15T09:47:56+00:00

Δάνεια σε επιχειρήσεις με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου

Δάνεια σε επιχειρήσεις με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου 23/4/2021 – Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου [...]

Επανεκκίνηση Εστίασης

Επανεκκίνηση Εστίασης Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών» - Επανεκκίνηση Εστίασης Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων [...]

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση [...]

Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου. Επιχορηγείται η προμήθεια θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 100 [...]

Go to Top