Συντάκτης:
epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις

Επικοινωνήστε με σύμβουλο

Το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να διαθέσει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ – με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα – με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση και στο δανεισμό.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δύο κύρια ταμεία: το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ταμείο Δανείων.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

 1. Παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου μέσω εγγύησης για επιλέξιμες επιχειρήσεις με μηδενική προμήθεια.
 2. Προσφέρει εγγύηση από 70% έως 80% για επενδυτικά δάνεια (10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ), δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ).
 3. Προσφέρει επιδότηση επιτοκίου 2% για δύο έτη σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, και 3% για επιχειρήσεις στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.
 4. Το ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30% του κεφαλαίου.
 5. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

 1. Χορηγεί το 40% του δανείου άτοκα.
 2. Για το υπόλοιπο 60% του δανείου προσφέρει επιδότηση επιτοκίου 3% για δύο έτη.
 3. Τα δάνεια έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και 70% για τα δύο πρώτα χρόνια.
 4. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου.
 5. Διάρκεια δανείων: 2 έως 12 έτη για επενδυτικά δάνεια (με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες) και 2 έως 5 έτη για κεφάλαιο κίνησης (με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ απευθύνεται σε ΜμΕ που λειτουργούν στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ – βάσει αναρτημένης λίστας.
 2. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να είναι τραπεζικά ενήμερες.
 3. Θα πρέπει, επίσης, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
 4. Θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 • ALPHA BANK
 • EUROBANK
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ATTICA BANK
 • OPTIMA BANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • AEGEAN BALTIC BANK (μόνο για το Ταμείο Δανείων)

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Συντάκτης: epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις