Συντάκτης:
epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρο 19.2.4 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Α.Α.Ε – Ο.Τ.Α., ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, να υποβάλλουν τις προτάσεις του στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4. «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών στις αγροτικές περιοχές».

Η δράση εφαρμόζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός από τα πολεοδομικά συγκροτήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, οι οποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τις 15.000 κατοίκους. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.520.000,00€ (συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικών Πόρων).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης     : 30-04-2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης        : 24-08-2018

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. (Θεσσαλονίκης 46, 591 31 ΒΕΡΟΙΑ), εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης και έως ώρα 14.00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο Ο.Π.Σ.Α.Α., θα πρέπει να αναζητήσετε την Πρόσκληση με ΚΩΔΙΚΟ Μ2998597 και στη συνέχεια να επιλέξετε την Υποδράση που σας ενδιαφέρει.

Ακολουθούν οι οδηγίες, τα έντυπα, τα υποδείγματα και τα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Συντάκτης: epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις