Συντάκτης:
epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις

Το 3ο τρίμηνο του 2023 αναμένεται μετά από πολλά έτη η προκήρυξη που θα δίνει την δυνατότητα ίδρυσης ΜΜΕ σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Θα απευθύνεται σε όλες τις επιλέξιμες υπό ίδρυση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Ελλάδας, στην ανάπτυξη
δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας και στην αύξηση της απασχόλησης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης θα είναι 350.00.000€ τα οποία θα κατανεμηθούν :

 • 150.000.000€ για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων.
 • 200.000.000€ για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα διαμορφώνεται ως εξής
:

 • Στον Τουρισμό και την Μεταποίηση θα κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€.
 • Στο Εμπόριο και στις Υπηρεσίες θα κυμαίνεται από 15.000€ έως 100.000€.


Δικαίωμα υποβολής πρότασης θα έχουν, υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις εφόσον
δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη διαχειριστική χρήση. Μερικές από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων
επιχειρήσεων είναι οι κάτωθι:

 • Η επένδυση να γίνει αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Ακριβή χωροθέτηση του τόπου υλοποίησης της επένδυσης (γήπεδο, κτίριο κλπ.)
 • Να έχουν στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου.
 • Βεβαίωση χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Για τα τουριστικά καταλύματα, αυτά θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη δυναμικότητα και προδιαγραφές.
 • Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις.


Η ποσοστό επιχορήγησης που θα δοθεί, θα αυξάνεται με την πρόσληψη προσωπικού.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Εργαστηριακός εξοπλισμός & Ψηφιακός εξοπλισμός
 • Λογισμικό &Λοιπός εξοπλισμός
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Τεχνικές μελέτες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 • Ενισχύσεις έναρξης λειτουργίας


Ειδικότερα για τον τουρισμό επιδοτούνται οι εξής δραστηριότητες
:

 • Ξενοδοχεία
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Κατασκήνωση
 • ΝΕΠΑ ενοικίασης σκαφών
 • Τουριστικά Γραφεία
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία εκ ναύλωσης πλοίων αναψυχής
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος
 • Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου
 • Ψυχαγωγικά και Θεματικά Πάρκα


Βαθμολογούμενα κριτήρια

 • Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής
 • Εμπειρία εταίρων/ μετόχων
 • Τόπος υλοποίησης
 • Εφικτότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • Συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.


Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους ενδιαφερόμενους στο ότι, το ΥΠΑΝ
προγραμματίζει η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται σύμφωνα με την σειρά που θα υποβάλλονται (First Come First Served) μέχρι εξάντλησης του διατιθέμενου προϋπολογισμού.
Η αναμενόμενη ζήτηση συμμετοχής αναμένεται να είναι μεγάλη διότι έχουν μεσολαβήσει πολλά έτη από την δημοσίευση αντίστοιχου προγράμματος. Για τον λόγο αυτό οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε με την ανακοίνωση έναρξης υποβολών να έχουν τα τυπικά προσόντα και να έχουν
συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε η υποβολή να γίνει άμεσα.Το γραφείο μας εγγυάται οικονομικά, με συνέπεια και εμπειρία την υποβολή της αίτηση σας και την επιτυχημένη χρηματοδότηση σας, μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία έχετε
.

Σαρηγιαννίδης Δημήτριος.

 

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

 

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Συντάκτης: epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις