Συντάκτης:
epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις

Νέο πρόγραμμα επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 350 εκ. Ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού με πόρους από το ΕΣΠΑ ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα λάβουν μέσω του προγράμματος μη επιστρεπτέα επιδότηση έως 400.000€ με σκοπό την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.
Στο πρόγραμμα θα μπορούν να λάβουν μέρος ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων καθώς και franchise, που έχουν επίσης πληγεί από την πανδημία. Το ποσό της επιδότησης θα μπορεί να ανέλθει στο 5% του κύκλου εργασιών του 2019 για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, εφόσον αυτός προέρχεται είτε από τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης είτε από τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί το 2019 ή το 2020 το ποσό της ενίσχυσης προκύπτει αναλογικά προς τον αριθμό ημερών που λειτούργησαν εντός του έτους.

Κριτήρια ένταξης για το νέο ΕΣΠΑ
Τα βασικά κριτήρια για την ένταξη στη δράση είναι τα εξής:
Α) Μείωση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019
Β) Τουλάχιστον 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το 2019 (ισοδύναμο με ένα άτομο full time)
Γ) Διαθέτουν άδεια λειτουργίας εν ισχύ
Δ) Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
Ε) Για τις επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2019 η πτώση του τζίρου θα υπολογίζεται αναλογικά προς τις ημέρες λειτουργίας.
ΣΤ) Επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2020 θα μπαίνουν αυτόματα στη δράση.
Προϋποθέσεις του προγράμματος
Α) Η επιδότηση να αναλωθεί μέχρι τις 30/12/2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του 2021 και τα δηλωθέντα έξοδα στα πεδία 361.,363, 364 και 365.
Β) Να υπάρξει απασχόληση ισοδύναμη τουλάχιστον με 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας
Γ) Το ποσό της επιδότησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των κωδικών 361, 363, 364 και 365 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ Απριλίου – Δεκεμβρίου του 2021.
Δ) Το ποσό της επιδότησης μαζί με τυχόν ληφθείσα επιδότηση από το πρόγραμμα Covid δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ όλου του 2021.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τα νεότερα για τα προγράμματα επιδοτήσεων.

 

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

 

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Συντάκτης: epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις