Συντάκτης:
epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις

Στο αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 με την σταδιακή προκήρυξη έξι προγραμμάτων επιδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Πρόκειται για “κλασσικά” προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ τα οποία θα αξιοποιήσουν πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων που θα θέσουν την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Τα προγράμματα θα είναι ανοιχτά όλο το 2021 και το 2022 και οι δράσεις τους καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των παραγωγικών επιχειρήσεων και των κλάδων της οικονομίας.

Το 1ο  πρόγραμμα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 θα απευθύνεται σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που προτίθενται να κάνουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους και λέγεται Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος. Το πρόγραμμα επιδοτεί την ανακαίνιση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την ανακαίνιση τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην περίοδο μετά τον Covid. Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών καταλυμάτων και των τουριστικών επιχειρήσεων, το πρόγραμμα επιδοτεί και τη δημιουργία νέων επενδύσεων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πρόγραμμα αναμένεται να τρέξει άμεσα,  ώστε οι επιχειρήσεις να λάβουν άμεσα έγκριση και να το αξιοποιήσουν για την σεζόν του 2022.

Το 2ο  πρόγραμμα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι το “Εξοικονομώ επιχειρώντας”. Πρόκειται για ένα εμβληματικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας τους. Στα πλαίσια του προγράμματος θα επιδοτείται η υλοποίηση επενδύσεων αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων που
συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και παράλληλα η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής ΑΠΕ, ανάκτησης θερμότητας και  ηλεκτρικών οχημάτων. Από την υλοποίηση του προγράμματος, εκτιμάται πως θα υπάρξει σημαντικό όφελος για τις επιχειρήσεις από τη μείωση τη κατανάλωσης ενέργειας και ταυτόχρονα θα δοθεί μια σημαντική ενίσχυση στον κατασκευαστικό και μηχανολογικό κλάδο.

Το 3ο  πρόγραμμα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι η Έξυπνη μεταποίηση. Το πρόγραμμα επιδοτεί μεταποιητικές επιχειρήσεις για την  προμήθεια μηχανημάτων και παραγωγικού εξοπλισμού παράλληλα με εκσυγχρονισμό των υποδομών των επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 50% και το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό όλο το 2021 και 2022 για την υποβολή αιτήσεων.

Το 4ο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι ο Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Στα πλαίσια του προγράμματος, το οποίο θα έχει πολύ υψηλό ποσοστό επιδότησης, θα επιδοτούνται δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, υποδομές για εργασία από απόσταση καθώς και συστήματα διαχείρισης εργασιών και αυτοματοποίησης διαδικασιών.

Το 5ο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι Εξηλεκτρισμός οχημάτων –φορτιστές. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί την δημιουργία δικτύου φόρτισης οχημάτων σε επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα με την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών και του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος θα επιδοτείται στοχευμένα και η αντικατάσταση των ρυπογόνων
επαγγελματικών οχημάτων με νέα ηλεκτρικά.

Το 6ο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι η Ενίσχυση αγροτοδιατροφικού τομέα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και στην συγκεκριμένα στην υλοποίηση επενδύσεων στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση επενδύσεων σε νέα αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Το ΕΣΠΑ 2021-2027 θα επιδοτεί την υλοποίηση επενδύσεων στην γεωργία την κτηνοτροφία, με έμφαση αφενός στην δημιουργία νέων βιώσιμων επενδύσεων στην συμβολαιακή γεωργία και την οικολογική επεξεργασία τροφίμων και αφετέρου στην δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών καινοτόμων ελληνικών προϊόντων υψηλής αξίας.

Ταυτόχρονα με την προκήρυξη των ανωτέρω προγραμμάτων από το νέο ΕΣΠΑ 2021- 2027 θα τρέξουν και οι Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την πανδημία, όπως Το πρόγραμμα επιδότησης αγορών παγίων για τον κλάδο της εστίασης, με προϋπολογισμό
330 εκ. €. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί κάθε επιχείρηση εστίασης που είχε μείωση τζίρου άνω του 30% το 2020 σε σχέση με το 2019 με ένα ποσό έως 100.000€ το οποίο θα συμβάλλει στην επανεκκίνηση λειτουργίας του κλάδου.

Επίσης αναμένεται πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού, σε αντίστοιχα πλαίσια με το πρόγραμμα για την εστίαση. Και για τον κλάδο του τουρισμού θα δοθεί στοχευμένη επιδότηση σε κάθε επιχείρηση, ίση με ένα ποσοστό του τζίρου του 2019 για να λειτουργήσουν την τουριστική περίοδο.

Παράλληλα θα τρέξουν και τα προγράμματα Γέφυρα ΙΙ και κάλυψης των παγίων δαπανών τα οποία αναμένεται να προσφέρουν ρευστότητα σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Εκτιμάται πως εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 με συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα
άμεσης στήριξης της οικονομίας θα δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για την
υλοποίηση επενδύσεων στους δυναμικότερους κλάδους τους οικονομίας, βελτιώνοντας
την ανταγωνιστικότητα και δημιουργώντας έναν νέο κύκλο ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τα νεότερα για τα προγράμματα επιδοτήσεων.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Συντάκτης: epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις